دسته: دسته‌بندی نشده

  • محاسبه قیمت لوله مانیسمان بر اساس نرخ دلار

    برای محاسبه قیمت لوله مانیسمان بر اساس نرخ دلار ابتدا قیمت لوله مانیسمان را در سایت کارخانه مورد نظر بدست بیاورید سپس در نرخ روز دلار ضرب نمایید. این قیمت لوله بدون درز مانیسمان، فیمت تحویل کارخانه می باشد شما می بایست قیمت را در 25 درصد هزینه حمل و گمرک نمایید تا قیمت روز […]

  • محاسبه قیمت لوله گاز و API بر اساس نرخ دلار

    برای محاسبه قیمت لوله لوله گاز و API بر اساس نرخ دلار ابتدا قیمت لوله لوله گاز و API را در سایت کارخانه مورد نظر بدست بیاورید سپس در نرخ روز دلار ضرب نمایید. این قیمت لوله بدون درز لوله گاز و API، فیمت تحویل کارخانه می باشد شما می بایست قیمت را در 25 […]